Quy định nhận điểm Eco trên Iameco


Các bài viết cung cấp thông tin hữu ích hoặc bài viết chia sẻ các nội dung hữu ích cho cộng đồng đều được nhận điểm eco. Tuy nhiên sẽ không được nhận được điểm với các trường hợp dưới đây.

1.Nội dung không hữu ích


Spam bài viết hoặc nội dung không liên quan, VD : đăng bài viết chỉ có duy nhất một ký tự hoặc nhiều ký tự nhưng mục đích không rõ ràng, không có nghĩa, không hình ảnh, không hữu ích cho cộng đồng nhằm mục đích tăng số lượng bài viết.

2.Bạo lực và kích động


Không được đăng:

 • -Nội dung đe dọa có thể dẫn đến cái chết (và các hình thức khác của hành vi bạo lực có mức độ nghiêm trọng cao) của bất kỳ ai là mục tiêu mà nội dung đe dọa nhắm đến. Theo định nghĩa, nội dung đe dọa như vậy là bất kỳ nội dung nào sau đây:

 • -Tuyên bố về ý định thực hiện hành vi bạo lực có mức độ nghiêm trọng cao, hoặc Lời kêu gọi hành vi bạo lực có mức độ nghiêm trọng cao (trừ khi mục tiêu là một tổ chức hoặc cá nhân được đề cập trong chính sách Cá nhân và tổ chức nguy hiểm)

 • -Bao gồm nội dung trong đó không nêu rõ đối tượng bị nhắm mục tiêu nhưng lại có biểu tượng thể hiện đối tượng đó và/hoặc bao gồm hình ảnh về lực lượng vũ trang để diễn tả hành vi bạo lực; hoặc

 • -Tuyên bố ủng hộ hành vi bạo lực có mức độ nghiêm trọng cao (trừ khi đối tượng bị nhắm mục tiêu là một tổ chức hoặc cá nhân được đề cập trong chính sách Cá nhân và tổ chức nguy hiểm); hoặc

 • -Tuyên bố thể hiện khát vọng hoặc điều kiện để thực hiện hành vi bạo lực có mức độ nghiêm trọng cao (trừ khi đối tượng bị nhắm mục tiêu là một tổ chức hoặc cá nhân được đề cập trong chính sách Cá nhân và tổ chức nguy hiểm)

 • -Nội dung đe dọa dẫn đến trọng thương (hành vi bạo lực có mức độ nghiêm trọng trung bình) đối với người bình thường, người của công chúng là trẻ vị thành niên, người dễ tổn thương hay nhóm người dễ tổn thương. Theo định nghĩa, nội dung đe dọa như vậy là bất kỳ nội dung nào sau đây:

 • -Tuyên bố về ý định thực hiện hành vi bạo lực; hoặc

 • -Tuyên bố ủng hộ hành vi bạo lực (trừ khi đối tượng bị nhắm mục tiêu là người của công chúng, đã trưởng thành và bị kết án hoặc *bị cáo buộc phạm một số tội ác nhất định hay là thành viên của một tổ chức nguy hiểm); hoặc

 • -Lời kêu gọi hành vi bạo lực có mức độ nghiêm trọng trung bình (trừ khi đối tượng bị nhắm mục tiêu là thành viên của một tổ chức nguy hiểm), bao gồm nội dung trong đó không nêu rõ đối tượng bị nhắm mục tiêu nhưng lại có biểu tượng thể hiện đối tượng đó; hoặc

 • -Tuyên bố thể hiện khát vọng hoặc điều kiện để thực hiện hành vi bạo lực (trừ khi đối tượng bị nhắm mục tiêu là người của công chúng, đã trưởng thành và bị kết án hoặc bị cáo buộc phạm một số tội ác nhất định hay là thành viên của một tổ chức nguy hiểm); hoặc (Các) đối tượng bị nhắm mục tiêu khác, ngoài người bình thường, người của công chúng là trẻ vị thành niên, người dễ tổn thương hoặc nhóm dễ tổn thương, và bất kỳ nội dung nào có thể dẫn tới:

 • - Tuyên bố về ý định thực hiện hành vi bạo lực; hoặc

 • -Lời kêu gọi hành động bạo lực; hoặc

 • -Tuyên bố ủng hộ bạo lực; hoặc

 • -Tuyên bố thể hiện khát vọng hoặc điều kiện để thực hiện hành vi bạo lực (trừ khi đối tượng bị nhắm mục tiêu bị kết án hoặc cáo buộc phạm một số tội ác nhất định hay là thành viên của một tổ chức nguy hiểm)

 • -Nội dung đe dọa dẫn đến tổn hại về thể chất (hoặc hình thức bạo lực khác có mức độ nghiêm trọng thấp hơn) đối với người bình thường (phải tự báo cáo) hoặc người của công chúng là trẻ vị thành niên. Theo định nghĩa, nội dung đe dọa như vậy là bất kỳ nội dung nào sau đây:

 • -Người bình thường (tên và/hoặc khuôn mặt phải trùng khớp) hay người của công chúng là trẻ vị thành niên, bao gồm:

 • -Tuyên bố về mục đích, lời kêu gọi hành động, tuyên bố ủng hộ, thể hiện khát vọng hoặc điều kiện để thực hiện hành vi bạo lực có mức độ nghiêm trọng thấp

 • -Hình ảnh - về người bình thường hoặc người của công chúng là trẻ vị thành niên- đã bị chỉnh sửa để thêm lời đe dọa bạo lực bằng văn bản hoặc hình ảnh (thêm hồng tâm, phi tiêu, súng chĩa vào đầu, v.v.)

 • -Bất kỳ nội dung nào được tạo ra nhằm mục đích rõ ràng là tiết lộ một cá nhân là thành viên của nhóm được xác định và công nhận là có thể gặp rủi ro

 • -Hướng dẫn cách chế tạo hoặc sử dụng vũ khí nếu có bằng chứng về mục tiêu là làm trọng thương hoặc giết người thông qua:

 • -Ngôn ngữ nêu rõ mục tiêu đó, hoặc

 • -Ảnh/video cho thấy hoặc mô phỏng kết quả cuối cùng (trọng thương hay tử vong) như một phần chỉ dẫn

 • -Trừ khi nội dung đề cập ở trên được chia sẻ như một phần của hành vi tự vệ mang tính giải trí, cho các mục đích huấn luyện quân sự, trò chơi điện tử thương mại hoặc đưa tin (do Trang đăng hay có logo tin tức)


3.Cá nhân và tổ chức nguy hiểm


Nhằm nỗ lực ngăn chặn và loại bỏ sự tổn hại trong thế giới thực, chúng tôi không cho phép bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào sử dụng Iameco nếu có tham gia vào mục sau:

 •  - Hoạt động khủng bố

 • -Hoạt động thù địch có tổ chức

 • -Giết người hàng loạt

 • -Buôn người

 • -Hoạt động tội phạm hoặc bạo lực có tổ chức


4.Khuyến khích hoặc quảng bá hành vi phạm tội


Chúng tôi nghiêm cấm mọi người khuyến khích hoặc quảng bá hành vi phạm tội bạo lực, trộm cắp và/hoặc gian lận vì chúng tôi không muốn bỏ qua cho hoạt động này và vì điều đó có thể dẫn đến rủi ro về hành vi bắt chước. Chúng tôi cũng không cho phép mọi người mô tả hoạt động tội phạm hoặc thừa nhận những tội ác mà họ hoặc đồng bọn của họ đã phạm phải. Tuy nhiên, chúng tôi cho phép mọi người tranh luận hoặc biện hộ cho tính hợp pháp của hoạt động tội phạm, cũng như đề cập đến chúng theo cách ẩn dụ hoặc châm biếm.

5.Hàng hóa bị kiểm soát


Để khuyến khích sự an toàn và tuân thủ các giới hạn pháp lý chung, chúng tôi nghiêm cấm các cá nhân, nhà sản xuất và nhà bán lẻ mua, bán hoặc trao đổi các loại thuốc, dược phẩm không dùng cho mục đích y tế và cần sa. Chúng tôi cũng nghiêm cấm việc mua, bán, tặng, trao đổi và chuyển nhượng súng, bao gồm các bộ phận của súng hoặc đạn dược, giữa các cá nhân.

6.Phối hợp gây hại


Nhằm nỗ lực ngăn chặn và loại bỏ mối nguy hại trong thế giới thực, chúng tôi nghiêm cấm mọi người tạo điều kiện hoặc phối hợp tổ chức hoạt động phạm tội trong tương lai nhằm mục đích hoặc có thể gây nguy hại cho con người, doanh nghiệp hoặc động vật. Mọi người có thể thu hút sự chú ý vào hoạt động có hại mà họ chứng kiến hoặc trải qua, miễn là họ không ủng hộ hoặc phối hợp gây hại.

Quy định được áp dụng từ ngày 28/6/2019


Trân trọng!